IKM-VLAANDEREN VZW
HAGENBROEKSESTEENWEG 167
B-2500 LIER
T. +32 (0)78 15 47 10
F. +32 (0)78 15 48 10
EMAIL: IKM@IKM.BE

 IKM, Integrale Kwaliteitszorg Melk, een kwaliteitsborgingssysteem

De moderne, geschoolde verbruiker wil weten hoe zijn product tot stand is gekomen.
De goede productiemethode, de bezorgdheid voor dierenwelzijn en milieu, de zuiverheid en de veiligheid van het eindproduct, het vermijden van insleep van bedrijfsvreemde stoffen zijn de onderwerpen van IKM, Integrale Kwaliteitszorg Melk.

Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf. Het lastenboek beschrijft meer dan honderd borgingspunten in vijf essentiële onderdelen van de melkproductiemethode. Dierengezondheid, dierenwelzijn, melkwinning, reiniging en milieu zijn de vijf modules waarin bestaande reglementering onderschreven wordt en aangevuld met een aantal punten van goede landbouwpraktijk.

De zuivelsector wil met deze kwaliteitsbenadering via autocontrole aan de spits blijven staan van de integrale ketenbewaking.
De uiteindelijke doelstelling is de bijna totale Belgische productie van rauwe melk in het IKM-certificaat te borgen.
Verder wordt in diezelfde periode de ganse keten van producent tot consument in een duurzaam systeem vastgelegd om het kwaliteitsimago van de melkveehouderij naar de verbruiker toe te versterken.

BORDER=0 Nieuws

31/10/2019 : NIEUW : IKM-lastenboek Versie 10

31/10/2019 : Nieuwsbrief Oktober 2019

04/04/2019 : Jaarverslag IKM-Vlaanderen 2018
CONCEPT & CREATION BY WESTSITE
 Naar boven op de pagina  Home  Print  Contact