IKM-VLAANDEREN VZW
HAGENBROEKSESTEENWEG 167
B-2500 LIER
T. +32 (0)78 15 47 10
F. +32 (0)78 15 48 10
EMAIL: IKM@IKM.BE

 Links

links [1 - 20] van de 32
 1  2

Kwaliteitsborgingssystemen
 Belbeef

Belbeef, het rundvleeslabel !! Gegarandeerd goed gesoigneerd!
 Belplume

Integrale kwaliteitsbeheersing braadkip.
 Certus

Certus: een (h)eerlijk stukje varkensvlees.
 Flandria

De natuurlijke reflex.
 IKB-VET / GVP

Goede Veeartspraktijken. Hier kan u nagaan of uw dierenarts zich reeds in orde heeft gesteld.
 OVOCOM (FCA)

Goede Mengvoederpraktijken.
Hier vindt u een overzicht van de bedrijven die in het kader van de verschillende regelingen een FCA-attest verkregen.
Landbouw
 ALT

De dienst van de Vlaamse administratie van land- en tuinbouw.
 BCZ-CBL

Belgische Confederatie van de zuivelindustrie.
 Belgische Kazen

 Bemefa

Beroepsvereniging voor mengvoederfabrikanten.
 Comité du Lait

 Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)

Dierengezondheidszorg Vlaanderen voert opdrachten uit m.b.t. de dierenziektebestrijding en de gezondheidszorg van de voedselproducerende dieren.
 FAVV

Over de vele aspecten van de voedselveiligheid en hoe het Federaal Agentschap daarop toeziet.
 Landbouw

Veel links naar sites over landbouw.
 MCC-Vlaanderen

Melkcontrolecentrum Vlaanderen
 VILT

Informatie van het Vlaams Informatiecentrum land- en tuinbouw (actualiteit, trends).
 VLAM

Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en visserijmarketing.
 VLM

Vlaamse Landmaatschappij


links [1 - 20] van de 32
 1  2

CONCEPT & CREATION BY WESTSITE
 Naar boven op de pagina  Home  Print  Contact